เจ้าหน้าที่เข้าสู่ระบบ
Username :
Password :

สังกัด
สพป.สุโขทัย เขต 1
สพป.สุโขทัย เขต 2
อปท.
กลุ่ม รร.เอกชน

ปีการศึกษา ครั้งที่
ด้านการอ่าน
ระดับชั้น จำนวน นร. ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง ปรับปรุง
เร่งด่วน
อ่าน
ไม่ได้
อนุบาล 2 4,115 0 0 0 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 5,536 0 0 0 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 2 5,396 0 0 0 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 3 5,595 0 0 0 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 4 5,508 0 0 0 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 5 5,697 0 0 0 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 6 5,150 0 0 0 0 0 0 0
รวม 36,997 0 0 0 0 0 0 0
ด้านการเขียน
ระดับชั้น จำนวน นร. ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง ปรับปรุง
เร่งด่วน
เขียน
ไม่ได้
อนุบาล 2 4,115 0 0 0 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 5,536 0 0 0 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 2 5,396 0 0 0 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 3 5,595 0 0 0 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 4 5,508 0 0 0 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 5 5,697 0 0 0 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 6 5,150 0 0 0 0 0 0 0
รวม 36,997 0 0 0 0 0 0 0
57. การประเมินการอ่านของนักเรียนชั้นป.3 กับ ป.6 16/06/2016 09:36:34 ผู้ดูแลระบบ
54 . คุณครูจิรัฏฐ์ กอบแก้ว ได้นำนักเรียนชั้น ป.3 ทดลองใช้โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการอ่าน 26/02/2016 10:12:53 วัดบ้านกรุ
53 . โรงเรียนบ้านสนามบินฯ เริ่มใช้ แล้ว นะ 25/02/2016 20:21:39 บ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
52 . นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์เริ่มฝึกอ่าน 24/02/2016 14:24:48 บ้านเกาะวงษ์เกียรติ์
51 . ฝึกอ่าน 24/02/2016 14:21:13 บ้านทับผึ้ง
49 . นักเรียนชั้น ป.4 ร.ร.วัดใหม่ไทยบำรุง เริ่มใช้โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการอ่าน 23/02/2016 14:28:38 วัดใหม่ไทยบำรุง
48 . นักเรียนชั้น ป.4 ร.ร.วัดบ้านกรุ เริ่มทดลองใช้โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการอ่าน 23/02/2016 10:59:47 วัดบ้านกรุ
44 . ขยายผลโปรแกรม 20/02/2016 13:14:23 อนุบาลเมืองสุโขทัย
43 . อบรมขยายผลการใช้โปรแกรมฯ 20/02/2016 10:04:01 บ้านวังตะคร้อ
42 . ทดลองใช้โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการอ่านของนักเรียน 19/02/2016 10:05:59 วัดบ้านกรุ
41 . ทดลองฝึกการอ่าน รร บ้านดอยไก่เขี่ย 17/02/2016 13:15:01 บ้านดอยไก่เขี่ย
แผนผังผู้บริหาร
 
นายปิติ แก้วสลับสี
ผู้ว่าราชการจังหวัด
 
ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายประพฤติ สุขใย
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1
 
นายมานพ ษมาวิมล
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2
 
นางศุกลรัตน์ มิ่งสมร
ศึกษานิเทศก์
 
นางอภัสนันท์ ศิริวิทชัยภรณ์
ศึกษานิเทศก์
 
นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข
ผู้บริหารสถานศึกษา
©Copyright 2015. | การวิจัยและพัฒนาการจัดการเชิงพื้นที่เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการอ่านของนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดสุโขทัย
ผู้ดูแลและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศจังหวัด ผอ.ศิริวรรณ ขวัญมุข โทร.0808454874